ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ με έδρα την ΚΑΒΑΛΑ |


Μεγάλη Φαρμακοβιομηχανία με ηγετική θέση στον χώρο
ζητά να προσλάβει
ΙΑΤΡΙΚΟ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ με έδρα την  ΚΑΒΑΛΑ
Απαραίτητα προσόντα
  • Πτυχίο Ανώτερης  ή  Ανώτατης  σχολής
  • Απαραίτητη  προϋπηρεσία  3  έως  5 ετών   σε αντίστοιχη θέση
  • Καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
  • Δυνατότητα ταξιδιών / Δίπλωμα οδήγησης
  • Ανεπτυγμένες  Επικοινωνιακές  Ικανότητες  / Ομαδικότητα
  • Εκπληρωμένες  Στρατιωτικές  Υποχρεώσεις  (αν πρόκειται για άνδρα)


Προσφέρεται 
Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών,  Εταιρικό αυτοκίνητο,  Κινητό τηλέφωνο, Ιδιωτική ασφάλιση, συνεχής  επιμόρφωση.
 


-->