ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Θάσος)

2 θέσεις Εποχικού Προσωπικού στη 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων (Θάσος)


Καταληκτική ημερομηνία: 
11/10/2013
Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων: 
07/10/2013 - 11/10/2013
Τηλέφωνο: 
2510224716
Η 12η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων ανακοινώνει την πρόσληψη τεχνιτών υψηλής εξειδίκευσης µε σύµβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου Ορισµένου Χρόνου, για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για χρονικό διάστηµα 2 (δύο) µηνών.
Ειδικότερα:
2 ΥΕ Ειδικευµένοι
-->