ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ 27/03Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας προσκαλεί ενδιαφερόμενους σε συνεργασία με το καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών, για χρονική διάρκεια 8 μηνών, για τις παρακάτω ειδικότητες:


1 ΤΕ Νοσηλευτικής
1 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής
6 ΥΕ Μεταφορέων Ασθενών

Περίοδος Υποβολής: 02/04/2013-11/04/2013

Πληροφορίες: τηλ. 2513501596 και 2513501588

Περισσότερες πληροφορίες στον σύνδεσμο