ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΒΑΛΑ
Η ΡΙΜΠΙΔΗΣ Δ. - ΤΣΙΠΤΣΕΣ Π. ΟΕ (Καβάλα) ζητά:


Τεχνολόγους Γεωπονίας
Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων: 27/02/2013

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται στον παρακάτω σύνδεσμο μέσω της EURES

Η TASTY FOODS του Ομίλου PEPSICO ζητά να καλύψει τη θέση του/της:

- Πωλητή/Πωλήτριας

για την προώθηση των προϊόντων της στα μικρά σημεία πώλησης στο νομό Καβάλας.

Περισσότερες πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.skywalker.gr - Πωλητής/Πωλήτρια (Ν. Καβάλας) 

Ο Πολυχώρος Batis στην Καβάλα ζητά για εποχιακή απασχόληση:
Μάγειρες για Ζεστή και Κρύα κουζίνα.
Σχετικός σύνδεσμος:
http://www.skywalker.gr