Θέσεις εργασίας στην Καβάλα 6/10/2012Ζητείται Web Developer
ΑΝΑΒΑΣΙΣ - Καβάλα
Ζητείται Web Developer, κάτοχος διπλώματος ΑΕΙ ή ΤΕΙ για συμμετοχή στην ανάπτυξη και συντήρηση ιστοσελίδων και διαδικτυακών εφαρμογών.

Απαραίτητες Γνώσεις

  • HTML/CSS
  • Javascript
  • PHP
  • MySQL
  • WordPress ή Joomla ή Drupal
Επιθυμητά Προσόντα

  • ΗΤΜL5
  • CSS3
  • JQuery/AJAX
  • Γνώσεις development σε ένα από τα WordPress, Joomla ή Drupal (Content Management Systems).
  • Στοιχειώδεις γνώσεις Web Design για τις ιστοσελίδες και τις εφαρμογές.
Ο ιδανικός υποψήφιος πέρα από τις παραπάνω γνώσεις θα πρέπει να έχει οργανωτικότητα και συνέπεια, όρεξη για εκμάθηση νέων τεχνολογιών καθώς και αφοσίωση στην επίτευξη των επαγγελματικών στόχων της εταιρίας.

Η πρόσληψη γίνετε μέσω προγράμματος του ΟΑΕΔ
από http://gr.indeed.com