Θέσεις εργασίας στην καβάλα 18/09/2012
Τεχνική εταιρεία στη Χρυσούπολη Καβάλας ζητά να προσλάβει 
δύο πολιτικούς μηχανικούς για εργοτάξιο με σχετική εμπειρία, δύο χειριστές μηχανημάτων, ένα Βοηθό χειριστή μηχανημάτων, έναν οδηγό και εργατοτεχνίτες κατά προτίμηση με άδεια οδήγησης. Οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις μηχανικών πρέπει να έχουν οπωσδήποτε άδεια άσκησης επαγγέλματος. Αποστολή Βιογραφικών: iderm@tee.gr Τηλέφωνα επικοινωνίας: 25910 24022. Φαξ: 25910 24956. Υπεύθυνος: Ιωάννης Δερμεντζόγλου.