Δωρεάν υποτροφίες έως 12.000 ευρώ σε μαθητές-φοιτητέςΟ μη Κυβερνητικός Οργανισμός, Equal Society – Κοινωνία Ίσων Ευκαιριών, στα πλαίσια των δράσεών του για την προώθηση των ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, προσπαθεί να βοηθήσει κάποιους νέους ανθρώπους που έχεουν διάθεση και όρεξη να σπουδάσουν. Σε συνεργασία με μεγάλα δημόσια και ιδιωτικά εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού, υλοποιεί το πρόγραμμα «Σπουδάζω με υποτροφία».
Αντικείμενο της δράσης, είναι η παροχή δωρεάν υποτροφιών για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές πλήρους διάρκειας, σε νέους και νέες, που τοποθετούνται ανάμεσα στις ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες και λόγω της οικονομικής τους δυσπραγίας, αδυνατούν να προχωρήσουν στις σπουδές τους.